Wersja kontrastowa
Autorzy

Danuta Gwizdalanka

muzykolog, krytyk muzyczny
autorzy-card-picture-4@x2

O autorze

Danuta Gwizdalanka to muzykolog i krytyk muzyczny. Studiowała muzykologię (dyplom 1980) i filologię angielską (dyplom 1981) w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 1990 uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy Brzmieniowe aspekty kwartetów smyczkowych Beethovena (promotor J. Stęszewski). W latach 1981–91 prowadziła zajęcia z historii muzyki i pokrewnych przedmiotów w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (od 1981 jako asystentka, 1991 adiunkt), w latach 1979–84 pracowała także w dziale literackim Teatru Wielkiego w Poznaniu. Wygłaszała referaty na konferencjach naukowych m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie i Düsseldorfie. Od 1991 zajmuje się publicystyką muzyczną i pisarstwem muzykologicznym. W 1995 prowadziła cykl wykładów o polskiej muzyce po 1945 r. w University of Michigan w Ann Arbor. Od 2020 roku prowadzi audycje „Złoty wiek muzyki kameralnej” w Polskim Radiu Chopin. Odznaczona przez Towarzystwo im. W. Lutosławskiego Medalem za wybitny wkład w poznanie dzieła kompozytora (2004) oraz Medalem 100-lecia urodzin Witolda Lutosławskiego (2013). W 2021 otrzymała nagrodę Koryfeusz Muzyki Polskiej za książkę Uwodziciel. Rzecz o Karolu Szymanowskim.

Obszerna i wszechstronna twórczość Gwizdalanki obejmuje rozprawy muzykologiczne, książki o charakterze interdyscyplinarnym, prace z dziedziny leksykografii muzycznej, artykuły publicystyczne i prace o charakterze popularyzatorskim oraz podręczniki. W pracach powstałych w latach 2010–2023 Gwizdalanka kontynuuje swoje zainteresowania badawcze związane z historią muzyki XVIII, XIX oraz XX w. Tematykę dotyczącą życia muzycznego w XVIII i XIX w. podjęła w książce Złoty wiek muzyki kameralnej; napisała także monografie życia i twórczości W.A. Mozarta i M. Szymanowskiej. Wydana w 2013 roku w Poznaniu książka Mieczysław Wajnberg. Kompozytor z trzech światów jest pierwszą polską monografią twórczości Wajnberga. W obszernej, podzielonej na 5 części i 16 rozdziałów monografii Uwodziciel. Rzecz o Karolu Szymanowskim (2021) autorka porusza nowe, nieprzebadane gruntownie dotąd wątki dotyczące życia i twórczości kompozytora. Gwizdalanka opisuje w niej biografię Karola Szymanowskiego na tle historyczno-kulturowym, akcentując relacje kompozytora z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami, charakteryzuje osobowość kompozytora i przedstawia nowe wyniki badań na temat twórczości Szymanowskiego oraz jej recepcji w Polsce i na świecie.

04
Pochodzi z Poznania, gdzie edukację formalną zakończyła dyplomem magisterskim z anglistyki (1981) oraz doktoratem z muzykologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (1990; Brzmieniowe aspekty kwartetów smyczkowych Beethovena, Poznań 1991).

Autorzy

Autorzy

Peter Jablonski
Element grafiki
Element grafiki